Kokybė ir aplinka

TIKSLAS:
 
Pasiekti kokybės lygį, atitinkantį aukščiausius reikalavimus, ir tenkinti klientų bei įmonės poreikius, atsižvelgiant į paklausos tendencijas rinkoje.
 
Išlaikyti patikimo partnerio poziciją regiono vandentvarkos rinkoje ir būti viena iš pirmaujančių šalies vandens tiekimo bendrovių.
    
STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:
 
 • palaikyti ir nuolat tobulinti integruotą kokybės ir aplinkos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus;
 • kokybiškai, patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis aptarnaujamoje teritorijoje tiekti geros kokybės vandenį klientams, surinkti ir valyti nuotekas, nustatyti klientų poreikius ir juos prognozuoti;
 • diegti technines naujoves laikantis taršos prevencijos principų;
 • sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
 
BENDROVĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:
 
 • sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir savitarpio supratimą;
 • įvertinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų;
 • sudaryti sąlygas idėjoms ir pasiūlymams realizuoti, įvertinti jų praktinę naudą;
 • laikytis visų bendrovės veiklą reglamentuojančių aplinkos apsaugos įstatymų;
 • skirti reikalingus resursus nustatytiems aplinkos apsaugos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą.
 • kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.
Atnaujinta: 2020-11-16 11:11
Turite klausimų? Susisiekite su mumis