GERIAMOJO VANDENS ĮSTATYMAS www3.lrs.lt

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS www3.lrs.lt

VANDENTVARKOS ŪKIO NAUDOJIMOTAISYKLĖS.pdf

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMAS http://www.regula.lt

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMAS NR. TS-327.pdf

Dėl NACIONALINIO EURO ĮVEDIMO PLANO BEI LIETUVOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE EURO ĮVEDIMĄ IR KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO.pdf

LIETUVOS RESPUBLIKOS EURO ĮVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSTATYMAS.pdf

NUTARIMAS DĖL PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ NURODYMO LITAIS IR EURAIS, TAIP PAT ŠIAM NURODYMUI IR PERSKAIČIAVIMUI KELIAMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.pdf

PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ NURODYMO DVEJOPO KAINŲ SKELBIMO LAIKOTARPIU REKOMENDACIJOS.pdf

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015-02-13 RAŠTAS Nr. R2-(BĮC)-538 DĖL KAINŲ NURODYMO EURAIS IR LITAIS.pdf

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GIRAITĖS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO.pdf
Atnaujinta: 2020-12-02 15:12
Turite klausimų? Susisiekite su mumis