Atnaujinta: 2024-02-22 15:31
2022 m. metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys..
2021 m. metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys..
2020 m. metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys..
2019 m. metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys..
2018 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką..

     DĖL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOJE BEI METINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTOS INFORMACIJO ATITIKIMO APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO TAISYKLIŲ REIKALAVIMAMS PATVIRTINIMO.pdf

     UAB „GIRAITĖS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS.pdf

    
     ATASKAITINIŲ METŲ BALANSAS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO NETIESIOGINIŲ IR BENDRŲJŲ (ADMINISTRACINIŲ) SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VANDENS IR SUVARTOTO VANDENS NUOTEKŲ BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ REALIZACIJA.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO TECHNOLOGINIAI RODIKLIAI.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO TURTO DUOMENYS.pdf
     REGULIUOJAMOJO ILGALAIKIO TURTO, FAKTIŠKAI PRADĖTO EKSPLOATUOTI ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, ĮSIGIJIMO VERTĖS PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     REGULIUOJAMOJO ILGALAIKIO TURTO, FAKTIŠKAI PRADĖTO EKSPLOATUOTI ATASKAITINIU LAIKOTARPIU, BALANSINĖS VERTĖS PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PERSONALO DUOMENYS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ENERGETINIO ŪKIO DUOMENYS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO NETIESIOGINIŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO BENDRŲJŲ (ADMINISTRACINIŲ) SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS VERSLO VIENETAMS IR PASLAUGOMS.pdf
     ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VERSLO VIENETŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS.pdf
     GAUTŲ SKUNDŲ TYRIMO ATASKAITA VANDENS SEKTORIUJE.pdf
     GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ATASKAITA.pdf
     VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO VYKDYMO ATASKAITA UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.pdf

Nuotekų tvarkymo kokybės tyrimų rezultatai..