Prisijungimas prie tinklų

NORINT PRISIJUNGTI PRIE CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REIKIA:

 • Užpildyti paraišką (prašymą) projektavimo sąlygoms gauti
  Paraišką galima užpildyti atvykstant į UAB „Giraitės vandenys“, adresu: UAB „Giraitės vandenys“, Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r. sav., priėmimo laikas:
  Pirm 9:00-12:00, Ketv 8:00-17:00, pietūs: 12:00-12:45.
  Taip pat paraišką (prašymą) galima teikti internetu, adresu: prisijungimosalygos@giraitesvandenys.lt

 • Paraiškos (prašymo) forma PDF
 • Prie paraiškos (prašymo) būtina pridėti šių dokumentų kopijas:

  - Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį (nuosavybės dokumentai)
  - Žemės sklypo ribų planą
  - Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos arba pastato techninės apskaitos kortelę su teisine registracija esamoje valdoje (jei turite)
  - Sklypo toponuotrauką (jei turite). Jei nėra tuomet nereikia, ji bus atlikta projektavimo metu
  - Detalųjį planą (jei turite)

Pristačius išvardintus dokumentus ir gavus technines sąlygas iš UAB „Giraitės vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimui prie centralizuotų tinklų techninį projektą gali paruošti:

Eil Nr. Pavadinimas Kontaktai
1 MB "Palaimos projektai" 8 612 27722
2 UAB "Senoji Varėnė" 8 37 760300
3 MB "Vandentvarkos projektavimo grupė" 8 614 30408
4 UAB "Hidrotera" 8 37 210374
5 UAB "Projektų ekspertai" 8 677 45754
6 UAB "Subarchitektūra" 8 671 00357 
7 Dovydas Sirutis 8 613 66638 
8 Dainius Valiūnas 8 653 58996 

Projektą gali paruošti ir kiti gyventojų nuožiūra pasirinkti reikiamą kvalifikaciją turintys projektuotojai, turintys Aplinkos ministerijos išduotą atestatą.

Projektą derinti supaprastinta tvarka:

1. Vietoj statinio projektavimo sąlygų sąvado reikalingas inžinierinių tinklų savininko UAB „Giraitės vandenys“ raštiškas sutikimas nustatant sąlygas.
2. Projektą suderinti su UAB „Giraitės vandenys“ ir kitomis inžinerinėmis organizacijomis ir 1 egz. pristatyti į UAB „Giraitės vandenys“
3. Nereikalingas statybos leidimas, vietoj jo reikalingas raštiškas savivaldybės administracijos tarnautojo sutikimas, įgalioto nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus.

 • Darbus galima pradėti tik gavus UAB „Giraitės vandenys“ leidimą vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimui ir prijungimui.
Atnaujinta: 2021-01-26 10:13
Turite klausimų? Susisiekite su mumis