Prisijungimas prie tinklų

NORINT PRISIJUNGTI PRIE CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REIKIA:

 • Užpildyti paraišką (prašymą) projektavimo sąlygoms gauti
  Paraišką galima užpildyti atvykstant į UAB „Giraitės vandenys“, adresu: UAB „Giraitės vandenys“, Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r. sav., priėmimo laikas:
  Pirm 9:00-12:00, Ketv 8:00-17:00, pietūs: 12:00-12:45.
  Taip pat paraišką (prašymą) galima teikti internetu, adresu: prisijungimosalygos@giraitesvandenys.lt , tel. pasiteiravimui 8 675 19 145

 • Paraiškos (prašymo) forma PDF
 • Prie paraiškos (prašymo) būtina pridėti šių dokumentų kopijas:

  - Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį (nuosavybės dokumentai)
  - Žemės sklypo ribų planą
  - Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos arba pastato techninės apskaitos kortelę su teisine registracija esamoje valdoje (jei turite)
  - Sklypo toponuotrauką (jei turite). Jei nėra tuomet nereikia, ji bus atlikta projektavimo metu
  - Detalųjį planą (jei turite)

Pristačius išvardintus dokumentus ir gavus technines sąlygas iš UAB „Giraitės vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimui prie centralizuotų tinklų techninį projektą gali paruošti:

Eil Nr. Pavadinimas Kontaktai
1 MB "Palaimos projektai" 8 612 27722
2 UAB "Senoji Varėnė" 8 37 760300
3 MB "Vandentvarkos projektavimo grupė" 8 614 30408
4 UAB "Hidrotera" 8 37 210374
5 UAB "Projektų ekspertai" 8 677 45754
6 UAB "Subarchitektūra" 8 671 00357 
7 Dovydas Sirutis 8 613 66638 
8 Dainius Valiūnas 8 653 58996 

Projektą gali paruošti ir kiti gyventojų nuožiūra pasirinkti reikiamą kvalifikaciją turintys projektuotojai, turintys Aplinkos ministerijos išduotą atestatą.

Projektą derinti supaprastinta tvarka:

1. Vietoj statinio projektavimo sąlygų sąvado reikalingas inžinierinių tinklų savininko UAB „Giraitės vandenys“ raštiškas sutikimas nustatant sąlygas.
2. Projektą suderinti su UAB „Giraitės vandenys“ ir kitomis inžinerinėmis organizacijomis ir 1 egz. pristatyti į UAB „Giraitės vandenys“
3. Nereikalingas statybos leidimas, vietoj jo reikalingas raštiškas savivaldybės administracijos tarnautojo sutikimas, įgalioto nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus.

 • Darbus galima pradėti tik gavus UAB „Giraitės vandenys“ leidimą vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimui ir prijungimui.

DĖL PRISIJUNGIMO PRIE VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ LEIDIMO
PRAŠYMAS DĖL KASIMO DARBŲ LEIDIMO (WORD dok.)
LEIDIMAS ŽEMĖS KASIMO DARBAMS BUITINIŲ NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONOJE (WORD Ddok.)

Atnaujinta: 2021-06-03 15:27
Turite klausimų? Susisiekite su mumis