Kainos

PASLAUGŲ KAINOS, KURIOS ĮSIGALIOJO NUO 2023-09-01 

    Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023-07-11 nutarimu Nr. O3E-906 „Dėl UAB „Giraitės vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo" nustatė UAB „Giraitės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 
     Šiomis kainomis
pradėta atsiskaityti, mokant už 2023 m. rugsėjo mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas.

Paslaugos aprašymas Mato vnt. Nustatyta kaina (be PVM) Nustatyta kaina su PVM*
1.1. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyvenamųjų patalpų įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos Eur/m3 2,98 3,60
iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo Eur/m3 1,24 1,50
 nuotekų tvarkymo Eur/m3 1,74 2,10
iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo Eur/m3 0,64 0,77
 nuotekų valymo Eur/m3 0,81 0,98
 nuotekų dumblo tvarkymo Eur/m3 0,29 0,35
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas individualaus namo įvade su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais Eur/apsk.prietaisui/mėn. 1,22 1,48
Vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas individualaus namo įvade, kai nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso Eur/namui/mėn. 0,41 0,50
1.2.   Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos Eur/m3 3,02 3,65
iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo Eur/m3 1,26 1,52
 nuotekų tvarkymo: Eur/m3 1,76 2,13
iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo Eur/m3 0,65 0,79
 nuotekų valymo Eur/m3 0,82 0,99
nuotekų dumblo tvarkymo Eur/m3 0,29 0,35
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos (kai karštas vanduo tiekiamas centralizuotai), šiai paslaugai taikomas 9 % PVM* Eur/m3 3,02 3,29
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas bute su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais Eur/butui/mėn. 1,50 1,82
Vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas bute kai nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso Eur/butui/mėn. 0,51 0,62
1.3. Daugiabučių namų gyventojams (vartotojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos Eur/m3 2,98 3,60
iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo Eur/m3 1,24 1,50
 nuotekų tvarkymo Eur/m3 1,74 2,10
iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo Eur/m3 0,64 0,77
nuotekų valymo Eur/m3 0,81 0,98
nuotekų dumblo tvarkymo Eur/m3 0,29 0,35
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais Eur/namui/mėn. 5,46 6,61
1.4. Asenizacijos transporto priemonių paslaugos su nuotekų tvarkymu Eur/m3 4,49 5,43
iš šio skaičiaus: Eur/m3 3,39 4,10
nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos
nuotekų valymo Eur/m3 0,81 0,98
nuotekų dumblo tvarkymo Eur/m3 0,29 0,35

*Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžiui, galutinė paslaugų kaina  gali būti perskaičiuota. 

Įmonėms ir organizacijoms (abonentams) 

Paslaugos prašymas Mato vnt. Nustatyta kaina (be PVM)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams Eur/m3 3,07
iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo Eur/m3 1,33
                           nuotekų tvarkymo Eur/m3 1,74
iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo Eur/m3 0,64
                           nuotekų valymo Eur/m3 0,81
                           nuotekų dumblo tvarkymo Eur/m3 0,29
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams Eur/m3 2,98
iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo Eur/m3 1,24
                           nuotekų tvarkymo Eur/m3 1,74
iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo Eur/m3 0,64
                          nuotekų valymo Eur/m3 0,81
                          nuotekų dumblo tvarkymo Eur/m3 0,29
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina Eur/apsk.prietaisui/mėn. 4,98
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3 0,034
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą Eur/m3 0,023
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą Eur/m3 0,020
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą Eur/m3 0,020

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina (abonentams): 0,15 Eur/m³

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PASLAUGŲ KAINOS, KURIOS GALIOJO NUO 2023-02-01 IKI 2023-08-31

    Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022-12-19 nutarimu Nr. O3E-1705 „Dėl UAB „Giraitės vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo" nustatė UAB „Giraitės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2023 m. vasario 1 d. 
     Kainos
 už suvartotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas, galiojusios nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Atnaujinta: 2024-01-26 16:41
1. Gyventojams (vartotojams): ..

Paslaugos aprašymas

Mato vnt.

Nustatyta kaina (be PVM)

Nustatyta kaina su PVM*

1.1. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyvenamųjų patalpų įvaduose:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

3,32

4,01

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,39

1,68

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,93

2,33

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,68

0,82

                          nuotekų valymo

Eur/m3

0,92

1,11

                          nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,33

0,40

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas individualaus namo įvade su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/apsk.prietaisui/mėn.

1,22

1,48

Vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas individualaus namo įvade, kai nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

Eur/namui/mėn.

0,41

0,50

1.2.   Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

3,36

4,07

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,41

1,71

                          nuotekų tvarkymo:

Eur/m3

1,95

2,36

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,69

0,83

                          nuotekų valymo

Eur/m3

0,93

1,13

                          nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,33

0,40

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos (kai karštas vanduo tiekiamas centralizuotai), šiai paslaugai taikomas 9 % PVM*

Eur/m3

3,36

3,66

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas bute su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/butui/mėn.

1,50

1,82

Vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas bute kai nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

Eur/butui/mėn.

0,51

0,62

1.3. Daugiabučių namų gyventojams (vartotojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

3,32

4,01

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,39

1,68

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,93

2,33

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,68

0,82

                           nuotekų valymo

Eur/m3

0,92

1,11

                           nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,33

0,40

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/namui/mėn.

5,46

6,61

1.4. Asenizacijos transporto priemonių paslaugos su nuotekų tvarkymu

Eur/m3

4,64

5,61

iš šio skaičiaus:
nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos

Eur/m3

3,39

4,10

nuotekų valymo

Eur/m3

0,92

1,11

nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,33

0,40

*Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžiui, galutinė paslaugų kaina  gali būti perskaičiuota. 

2. Įmonėms ir organizacijoms (abonentams): ..

Paslaugos prašymas

Mato vnt.

Nustatyta kaina (be PVM)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, perkantiems paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Eur/m3

3,41

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,48

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,93

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,68

                           nuotekų valymo

Eur/m3

0,92

                           nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,33

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

Eur/m3

3,32

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,39

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,93

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,68

                          nuotekų valymo

Eur/m3

0,92

                          nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,33

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina

Eur/apsk.prietaisui/mėn.

4,98

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,034

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,023

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,020

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,020

3. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina (abonentams): ..

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas

Eur/m3

0,15

  

KAINOS, GALIOJUSIOS NUO 2022-08-01 IKI 2023-01-31 

      Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022-05-20 nutarimu Nr. O3E-732 suderino ir Kauno rajono savivaldybės taryba 2022-06-30 Sprendimu Nr. TS-236 „Dėl UAB „Giraitės vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo" nustatė UAB „Giraitės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas  bazines kainas, kurios galiojo nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. sausio 31 d.

1. Gyventojams (vartotojams): ..

Paslaugos aprašymas

Mato vnt.

Nustatyta kaina (be PVM)

Nustatyta kaina su PVM*

1.1. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyvenamųjų patalpų įvaduose:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

2,57

3,11

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,08

1,31

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,49

1,80

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,59

0,71

                          nuotekų valymo

Eur/m3

0,69

0,84

                          nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,21

0,25

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas individualaus namo įvade su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/apsk.prietaisui/mėn.

1,22

1,48

Vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas individualaus namo įvade, kai nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

Eur/namui/mėn.

0,41

0,50

1.2.   Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

2,61

3,16

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,10

1,33

                          nuotekų tvarkymo:

Eur/m3

1,51

1,83

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,60

0,73

                          nuotekų valymo

Eur/m3

0,70

0,85

                          nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,21

0,25

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos (kai karštas vanduo tiekiamas centralizuotai), šiai paslaugai taikomas 9 % PVM*

Eur/m3

2,61

2,84

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas bute su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/butui/mėn.

1,50

1,82

Vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas bute kai nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

Eur/butui/mėn.

0,51

0,62

1.3. Daugiabučių namų gyventojams (vartotojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

2,57

3,11

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,08

1,31

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,49

1,80

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,59

0,71

                           nuotekų valymo

Eur/m3

0,69

0,84

                           nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,21

0,25

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/namui/mėn.

5,46

6,61

1.4. Asenizacijos transporto priemonių paslaugos su nuotekų tvarkymu

Eur/m3

4,29

5,19

iš šio skaičiaus:
nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos

Eur/m3

3,39

4,10

nuotekų valymo

Eur/m3

0,69

0,84

nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,21

0,25

*Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžiui, galutinė paslaugų kaina  gali būti perskaičiuota. 

2. Įmonėms ir organizacijoms (abonentams): ..

Paslaugos prašymas

Mato vnt.

Nustatyta kaina (be PVM)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, perkantiems paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Eur/m3

2,66

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,17

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,49

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,59

                           nuotekų valymo

Eur/m3

0,69

                           nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,21

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

Eur/m3

2,57

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,08

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,49

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,59

                          nuotekų valymo

Eur/m3

0,69

                          nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,21

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina

Eur/apsk.prietaisui/mėn.

4,98

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,034

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,023

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,020

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,020

Turite klausimų? Susisiekite su mumis