Įgyvendinamas projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Raudondvario aglomeracijoje“

Įgyvendinamas projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Raudondvario aglomeracijoje“

     2021 m. gruodžio 14 d. tarp UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) buvo sudarytos projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0004 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Raudondvario aglomeracijoje“ (toliau– Projektas) finansavimo (grąžinamosios subsidijos) ir paskolos (iš Vandentvarkos fondo) sutartys.   

     Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir finansinę priemonę Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“, finansuojamą Sanglaudos lėšomis. 

     Projekto tikslas:

     - Padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Raudondvario aglomeracijoje. 

     Projekto apimtyje planuojama įgyvendinti šią veiklą:
     Nuotekų surinkimo tinklų tiesimas Raudondvario aglomeracijoje. Numatoma nutiesti apie 7,11 km nuotekų surinkimo tinklų Raudondvaryje (Aušros, Atgimimo, Švyturių, Žalgirio, Vienybės, Ąžuolų, Vilties, Kanapyno, Šiaurinė, Pilėnų, Laisvės, Šauklių ir Varpo g.) ir Didvyrių k. (Laimės g.). 

     Šios veiklos įgyvendinimui, 2021-12-20 pasirašyta rangos sutartis Nr. 2021/12/20/40/D tarp UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB „Avadi“. Ši rangos sutartis pradedama vykdyti.   

     Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus):
     
Teikti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – ne mažiau, kaip 294 gyventojams (147 būstų). 

     Bendra maksimali Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 950 352,00 Eur. Daliai šios sumos (665 246,40 Eur) skirta grąžinamoji subsidija iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (pagal sudarytą finansavimo sutartį Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0004), kuria finansuojama dalis (ne daugiau, kaip 70 proc.). Kita dalis (285 105,60 Eur) finansuojama finansinės priemonės  05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“ lėšomis (pagal sudarytą paskolos sutartį Nr. 46/VF3-P004), kuria dengiama dalis (ne daugiau, kaip 30 proc.) nuotekų surinkimo tinklų plėtros išlaidų. Netinkamas finansuoti, tačiau Projekto įgyvendinimui būtinas išlaidas ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, padengs UAB „Giraitės vandenys“ kartu su Kauno rajono savivaldybės administracija. 

     Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021 m. gruodžio 14 d. iki 2023 m. birželio 30 d. 

     Dėl detalesnės informacijos apie Projektą, maloniai prašome kreiptis į UAB „Giraitės vandenys“. 

Atnaujinta: 2022-01-12 09:29
Turite klausimų? Susisiekite su mumis