NAUJOS PASLAUGŲ KAINOS, KURIOS ĮSIGALIOS NUO 2022-08-01

2022 06 30

INFORMUOJAME, KAD NUO 2022 M. RUGPJŪČIO 1 D. KEIČIASI UAB „GIRAITĖS VANDENYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

NAUJOS PASLAUGŲ KAINOS, KURIOS ĮSIGALIOS NUO 2022-08-01 

     Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022-05-20 nutarimu Nr. O3E-732 suderino ir Kauno rajono savivaldybės taryba 2022-06-30 Sprendimu Nr. TS-236  „Dėl UAB „Giraitės vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo" nustatė naujas UAB „Giraitės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas  bazines kainas, kurios įsigalios nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. 
     Naujomis kainomis
 bus pradedama atsiskaityti, mokant už 2022 m. rugpjūčio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas.

Paslaugos aprašymas

Mato vnt.

Nustatyta kaina (be PVM)

Nustatyta kaina su PVM*

1.1. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyvenamųjų patalpų įvaduose:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

2,57

3,11

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,08

1,31

 nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,49

1,80

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,59

0,71

 nuotekų valymo

Eur/m3

0,69

0,84

 nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,21

0,25

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas individualaus namo įvade su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/apsk.prietaisui/mėn.

1,22

1,48

Vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas individualaus namo įvade, kai nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

Eur/namui/mėn.

0,41

0,50

1.2.   Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

2,61

3,16

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,10

1,33

 nuotekų tvarkymo:

Eur/m3

1,51

1,83

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,60

0,73

 nuotekų valymo

Eur/m3

0,70

0,85

nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,21

0,25

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos (kai karštas vanduo tiekiamas centralizuotai), šiai paslaugai taikomas 9 % PVM*

Eur/m3

2,61

2,84

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas bute su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/butui/mėn.

1,50

1,82

Vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas bute kai nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

Eur/butui/mėn.

0,51

0,62

1.3. Daugiabučių namų gyventojams (vartotojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos

Eur/m3

2,57

3,11

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,08

1,31

 nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,49

1,80

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,59

0,71

nuotekų valymo

Eur/m3

0,69

0,84

nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,21

0,25

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade su įrengtais atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais

Eur/namui/mėn.

5,46

6,61

1.4. Asenizacijos transporto priemonių paslaugos su nuotekų tvarkymu

Eur/m3

4,29

5,19

iš šio skaičiaus:
nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos

Eur/m3

3,39

4,10

nuotekų valymo

Eur/m3

0,69

0,84

nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,21

0,25

*Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžiui, galutinė paslaugų kaina  gali būti perskaičiuota. 

Įmonėms ir organizacijoms (abonentams) 

Paslaugos aprašymas

Mato vnt.

Nustatyta kaina (be PVM)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, perkantiems paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

Eur/m3

2,66

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,17

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,49

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,59

                           nuotekų valymo

Eur/m3

0,69

                           nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,21

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

Eur/m3

2,57

iš šio skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m3

1,08

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m3

1,49

iš šio skaičiaus: nuotekų surinkimo

Eur/m3

0,59

                          nuotekų valymo

Eur/m3

0,69

                          nuotekų dumblo tvarkymo

Eur/m3

0,21

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina

Eur/apsk.prietaisui/mėn.

4,98

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,034

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,023

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,020

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą

Eur/m3

0,020

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina (abonentams)  0,15 Eur/m3

Atnaujinta: 2022-07-13 09:10