ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS

2021 07 22

 ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „ JURGINIŠKIŲ K. VANDENTIEKIO TINKLŲ PLĖTRA,  KAUNO R.“

UAB „Giraitės vandenys“ įgyvendino projektą „Jurginiškių K. vandentiekio tinklų plėtra su gręžiniu ir vandens gerinimo įrenginiais Kauno r.“ (toliau – Projektas). Projekto įgyvendinimui, 2019 m. kovo 1 d. buvo sudaryta sutartis sutartis Nr. S-172 su Kauno rajono savivaldybe. Projektas  finansuojamas Kauno rajono savivaldybės  ir UAB „Giraitės vandenys“ lėšomis.

Pagal projektą, vandentiekio  tinklų plėtra  2019 m. vykdyta Jurginiškių  k. Kaštonų, Liepų, Žalioje g., statybos darbus atliko UAB „Inžinerinių objektų  statyba“, įrengta 1138,63 m. tinklų už 76658,19 Eur ir išgręžtas gręžinys už 14100,70 Eur.

2020 m. buvo parengtas statybos  projektas Jurginiškių VGĮ. 2021 m. UAB „Eigesa“  pastatė vandens gerinimo įrenginius už 50143,45 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovo mėn. – 2021 m. birželio mėn.

Projekto metu nutiesus vandentiekio tinklus, buvo sudaryta galimybė prisijungti 30 vartotojų. Prisijungė 15 vartotojų.

Atnaujinta: 2022-07-05 09:57