ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS

2021 07 28

 

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „BUITINIŲ  NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA KAUNO RAJ. AGLOMERACIJOSE VIRŠ 2000 G.E.“

UAB „Giraitės vandenys“ įgyvendino projektą „Buitinių  nuotekų tinklų plėtra Kauno raj. aglomeracijose virš 2000 G.E.“ (toliau – Projektas). Projekto įgyvendinimui, 2019 m. gruodžio 20 d. buvo sudaryta sutartis Finansavimo ir priežiūros sutartis Nr. LAAIF-S-59(2019) su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projektas dalinai finansuojamas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) ir Kauno rajono savivaldybės  lėšomis.

Pagal projektą, nuotekų tinklų plėtra vykdyta Vilkijos mieste ir Raudondvario kaime.

Vilkijos mieste statybos darbus  vykdė rangovas UAB „Avadi“, statybos darbų vertė – 124890,00 Eur be PVM,  iš kurių 99912,00 Eur finansuo jama LAAIF subsidijos lėšomis, o likusius 24978 Eur prisidėjo Kauno rajono savivaldybė.

Raudondvario kaime statybos darbus  vykdė rangovas UAB „Skalvė“ ir ko, statybos darbų vertė – 63800,00 Eur be PVM,  iš kurių 51040,00 Eur finansuojama LAAIF subsidijos lėšomis, o likusius 12760,00 Eur prisidėjo Kauno rajono savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. gruodžio mėn. – 2021 m. birželio mėn.

Projekto metu Vilkijos mieste buvo nutiesta 1239,98 m, Raudondvario kaime 562,32 m  buitinių nuotekų tinklų.

Projekto metu nutiesus nuotekų tinklus,  sudaryta galimybė prisijungti 34  vartotojams. Prisijungus vartotojams į centralizuotą nuotakyną, eliminuojama tarša nuotekose pagal BDS7, papildomai išvalomos nuotekos nebus išleidžiamos nevalytos į aplinką dėl ko pagerės požeminio ir paviršinio vandens būklė ne tik tų gyvenviečių, kuriuose įgyvendinamas projektas, gyventojams, bet ir viso Kauno rajono gyventojams. Centralizuotai surenkamos nuotekos bus išvalomos iki nustatytų normatyvų, o bendrovė prisidės prie Europos direktyvos 91/271/EEB reikalavimų įgyvendinimo.

 

UAB „Giraitės vandenys“ kviečia gyventojus aktyviai jungtis prie naujai pastatytų centralizuotų tinklų. Visa informacija dėl prisijungimo sąlygų teikiama tinklalapyje www.giraitesvandenys.lt, tel. Nr. 8 675 19145, (8 37) 249026

Atnaujinta: 2022-07-05 09:57