Apie monitoringo programą Raudondvario vandenvietėje

2021 08 27

UAB „Giraitės vandenys“ 2021-08-20 atliko pakartotinį mėginių paėmimą Raudondvario vandenvietėje mikrobinių rodiklių nustatymui.
Patvirtiname, kad Raudondvario gyvenvietėje tiekiamas geriamas vanduo atitinka HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus.

Atnaujinta: 2022-07-05 09:47