2020-09-08 Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas)“

Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas)“

UAB „Giraitės vandenys“ kartu su partneriu – Kauno rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0005 (toliau – Projektas).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto“ Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo.

 

Projekto tikslas

Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kauno rajone.

 

Projekto apimtyje įgyvendinamos veiklos

 

  • Vandens gerinimo įrenginių statyba Juragiuose, Padauguvoje, Zapyškyje ir Ilgakiemyje. Pagal šią veiklą, buvo įrengti nauji vandens gerinimo įrenginiai Juragiuose (1 vnt.), Zapyškyje (1 vnt.) ir Ilgakiemyje (1 vnt.). 
  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kulautuvoje, Ramučiuose, Piliuonoje, Šlienavoje ir Žiegždriuose. Pagal šią veiklą Kulautuvoje nutiesta apie 7,226 km naujų vandens tiekimo tinklų ir apie 9,095 km nuotekų surinkimo tinklų. Sudaryta galimybė prisijungti prie vandens tiekimo tinklų ne mažiau, kaip 123 būstams ir prie nuotekų tinklų, ne mažiau, kaip 177 būstams. Ramučiuose nutiesta apie 4,2 km naujų vandens tiekimo tinklų ir apie 5,78 km nuotekų surinkimo tinklų. Sudaryta galimybė prie vandens tiekimo tinklų prisijungti ne mažiau, kaip 54 būstams, prie nuotekų tinklų ne mažiau, kaip 95 būstams. Piliuonoje nutiesta apie 10,45 km naujų nuotekų surinkimo tinklų, taip suteikiant galimybę prisijungti apie 136 būstams. Šlienavoje nutiesta apie 1,48 km naujų vandens tiekimo tinklų, taip suteikiant galimybę prisijungti ne mažiau, kaip 42 būstams. Žiegždriuose nutiesta apie 1,28 km naujų vandens tiekimo tinklų, suteikiant galimybę prisijungti ne mažiau, kaip 79 būstams. Papildomai (iš projekto metu sutaupytų lėšų) atlikti papildomi darbai: vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Kulautuvoje (apie 1,04 km), suteikiant galimybę prisijunti prie vandens tiekimo tinklų apie 30 būstų ir prie nuotekų tinklų apie 22 būstams; vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Ramučiuose (apie 5,48 km), suteikiant galimybę prisijungti prie vandens tiekimo tinklų 57 būstams ir prie nuotekų surinkimo tinklų apie 104 būstams; nuotekų tinklų statyba Piliuonoje (apie 0,35 km), suteikiant galimybę prisijungti ne mažiau, kaip 39 būstams.
  • Nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstrukcija Piliuonoje ir Kulautuvoje. Šios veiklos apimtyje, Piliuonoje pastatyti nuotekų valymo įrenginiai (1 vnt). Taip pat, iš projekto įgyvendinimo metu sutaupytų lėšų, planuojama rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginius Kulautuvoje (1 vnt.).
  • Vandens tiekimo tinklų ir/ar nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Raudondvaryje, Bubiuose ir Šlienavoje. Pagal šią veiklą, Raudondvaryje rekonstruota apie 0,60 km nuotekų tinklų, Bubiuose rekonstruota apie 0,45 km nuotekų surinkimo tinklų, Šlienavoje rekonstruota apie 8,28 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų;
  • Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizavimas. Šios veiklos apimtyje numatyta inventorizuoti apie 135,48 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų Kauno rajone.

 

Projekto finansavimas

 

Projekto išlaidų suma 6 713 013,80 Eur, kurių dalis finansuojama Sanglaudos fondo lėšomis 4 298 716,82 Eur ir dalimi prisideda UAB „Giraitės vandenys“ kartu su Kauno rajono savivaldybės administracija.

 

Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus)

 

Rekonstruoti geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinkus – 9,33 km.

Teikti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – ne mažiau, kaip 1 659,00 gyventojams.

Teikti nuotekų valymo paslaugas naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais – 955 gyventojams.

Teikti  vandens tiekimo paslaugas naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais – ne mažiau, kaip 1 091,00 gyventojams.

Teikti vandens tiekimo paslaugas iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių – 2 285,00 gyventojams.

 

Atkreipiame dėmesį, kad detali informacija apie naujų tinklų vietas (taip pat būstus, kuriems planuojama suteikti galimybę prisijungti) ir rekonstruojamų tinklų vietas, yra teikiama UAB „Giraitės vandenys“ ir viešai prieinama interneto prieigoje https://gis.apva.lt/#projects/personal (prisijungiant žiūrovo teisėmis bei pasirenkant projektą pagal teritoriją ir numerį).

 

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017 m. balandžio 11 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Atnaujinta: 2022-01-11 16:33
Parašykite mums