2020-01-31 DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTROS

KAUNO RAJONE VYKDOMA CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA
Bendrovė „Giraitės vandenys“ aktyviai įgyvendina vandentvarkos plėtros projektus, kurie išplės centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklą.
 
Intensyvi plėtra
 
Bendrovė „Giraitės vandenys“ įgyvendina projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014–2020 m. I etapas)".
Įgyvendinant šį projektą jau yra įrengti vandens gerinimo įrenginiai Ilgakiemyje, Juragiuose, Padauguvoje ir Zapyškyje. Taip pat Zapyškio miestelyje yra įrengtas papildomas vandens gręžinys.
Šiuo metu intensyviai vyksta darbai Ramučių, Kulautuvos, Piliuonos, Šlienavos, Žiegždrių gyvenvietėse, kuriose dalis gyventojų ilgai neturėjo centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų: „Svarbu siekti, kad kuo daugiau gyventojų gautų centralizuotas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas“, - ne kartą „Kauno dienai“ yra akcentavęs Kauno rajono mero pavaduotojas Antanas Nesteckis.
 
Saugiau ir sveikatai, ir gamtai
 
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras kasmet skelbia, kad daug šachtinių šulinių yra užteršti nitratais ir nitritais. Bėdų užtenka ir su vietinėmis nuotekų kaupimo ir valymo sistemomis – jos dažnai būna nesandarios ir teršia aplinką. „Didžioji dalis gyventojų, neturinčių centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, norėtų, kad jų gyvenamojoje teritorijoje būtų įrengti centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklai, - sakė įmonės „Giraitės vandenys“ vandentvarkos inžinierė, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Eglė Petrauskaitė. – Tik pastebime ir tai, kad įgyvendinus vandentvarkos projektus ir nutiesus centralizuotus tinklus ne visi gyventojai noriai jungiasi prie šių tinklų. Visgi aplinkos apsaugos reikalavimai griežtėja visoje Europoje. Niekas geriau neužtikrins saugaus ir kokybiško vandens tiekimo bei tinkamo nuotekų tvarkymo, kaip centralizuoti tinklai.“
 
Verda darbas
 
Šiuo metu vandentvarkos darbai vyksta gyvenvietėse, kurios išsiskiria gyventojų gausa. Kai kuriose jau yra vandentiekio vamzdynas, bet nėra nuotekų tinklų arba tinklas apima ne visus kvartalus. „Dėl įvairių objektyvių priežasčių ne visur darbai baigiami, kaip skelbiama projektuose. Juose numatytos sąlygos, kada terminai gali būti pratęsti. Būna, kad pasikeičia rangovas, pradėjus darbus paaiškėja, kad darbus sunkina grunto specifika ar kitos iškilusios technologinės problemos. Tačiau visur pradėti projektai bus įgyvendinti, tiek ten, kur pradėti projektavimo darbai, tiek ten, kur jau prasidėję tinklo tiesimo darbai. Kai kur, pavyzdžiui, Kulautuvoje, darbai jau baigti, liko tik įregistruoti tinklus VĮ Registrų centre“, - sakė E.Pertrauskaitė.
Pateikiame projektų sąrašą su vieta, skirtomis lėšomis, darbų terminais. Visi projektai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų (administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra) ir Kauno rajono savivaldybės lėšomis.
 
Ramučiai  
 
Čia vykdomi du projektai. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros bei vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba.
Pirmojo projekto rangovas UAB „Gensera“ darbus pradėjo 2018 m. liepą. Darbų sutartis pratęsta iki šių metų liepos. Sutarties vertė – 884 400 Eur (be PVM). Bus sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų (toliau VT) prisijungti apie 54 būstams, prie nuotekų tinklų (toliau NT) - apie 95 būstams.
Papildomai Ramučiuose rangovas UAB „Avadi“ 2019 m. rugsėjį pradėjo vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų statybos projektavimo darbus, o visi statybos darbai bus baigti po 22 mėnesių. Sutarties vertė – 549 800 Eur (be PVM). Bus sudaryta galimybė prie VT tinklų prisijungti apie 57 būstams, prie NT apie 104 būstams.
 
Kulautuva
 
Čia vykdomas projektas yra padalintas į tris dalis.
Jau baigti miestelio vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbai, kurių rangovas - UAB „Gensera“. Bus sudaryta galimybė prie VT tinklų prisijungti apie 123 būstams, prie NT apie 177 būstams. Sutarties vertė – 1 444 400 Eur (be PVM).
Papildomai vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo darbus nuo 2019 m. spalio vykdo UAB „Avadi“, o visus statybos darbus planuojama baigti po 22 mėnesių. Sutarties vertė – 78 300 Eur (be PVM). Bus sudaryta galimybė prie VT tinklų prisijungti apie 30 būstų, prie NT apie 22 būstams.
Šiuo metu rangovas UAB „Norus“ rengia techninį projektą Kulautuvos valymo įrenginių rekonstrukcijai. Darbai pradėti 2019 rugsėjį ir bus baigti po 22 mėn. Sutarties vertė – 394 000 Eur (be PVM). Po projekto įgyvendinimo nuotekų valymo įrenginiai (toliau NVĮ) papildomai aptarnaus apie 344 būstus.
 
Piliuona
 
Šiame kaime vykdoma nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba.
Rangovai UAB „Norus“ ir UAB „Senoji Varėnė“ darbus pradėjo 2018 m. gegužę. Visi tinklai ir išvadai įrengti. Sutarties vertė – 1 182 370 (Eur be PVM).  
Bus sudaryta galimybė prie NT tinklų prisijungti apie 76 būstams. Po projekto įgyvendinimo NVĮ aptarnaus apie 136 būstus.
Kitame projekte rangovas UAB ,,Instita“ jau įrengė NT tinklus. Sutarties vertė – 562 132 Eur (be PVM). Bus sudaryta galimybė prie NT tinklų prisijungti apie 60 būstų.
 
Šlienava ir Žiegždriai 
 
Šiose gyvenvietėse vykdomi du projektai: Vandentiekio tinklų rekonstrukcijos ir plėtros Šlienavos kaime bei plėtros Žiegždrių kaime. Statybos darbų rangovas yra UAB „INTI“. Darbai užbaigti ir  tinklai jau įregistruoti VĮ Registrų  centre. Sutarties vertė – 460 000 Eur (be PVM). Šlienavoje sudaryta galimybė prie VT tinklų prisijungti apie 15 būstų, Žiegždriuose – apie 79 būstams.
 
Šį projektą papildant rangovas atliko vandentiekio tinklų statybos darbus, ruošiama dokumentacija objekto pridavimui. Sutarties vertė – 42 870 Eur (be PVM). Prie VT tinklų galės prisijungti apie 27 būstai.
 
PRISIJUNGIMAS
 
Gyventojai, norintys prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, turi užpildyti paraišką (prašymą) projektavimo sąlygoms gauti.
Paraiškas (prašymus) galima užpildyti seniūnijose arba UAB „Giraitės vandenys“ adresu: Topolių g. 5, Giraitė, Kauno r., LT-45310; darbo laikas: Pirmadienis 9:00-12:00, Ketvirtadienis 8:00-17:00, pietų pertrauka 12:00-12:45.Taip pat paraiškas (prašymus) su pridedamais reikalingais dokumentais  galima siųsti el. paštu: prisijungimosalygos@giraitesvandenys.lt.
Prie paraiškos (prašymo) būtinai pridėti ar su savimi turėti šių dokumentų kopijas:
  - Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį (nuosavybės dokumentai);
  - Žemės sklypo ribų planą;
 - Pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos arba pastato techninės apskaitos kortelę su teisine registracija esamoje valdoje (jei turite);
  - Sklypo toponuotrauką (jei turite). Jei nėra, tuomet nereikia, ji bus atlikta projektavimo metu.
  - Detalųjį planą (jei turite);
Pristačius išvardintus dokumentus ir gavus technines - prisijungimo sąlygas iš UAB „Giraitės vandenys“ rengiamas vandentiekio ir/ar nuotekų prisijungimo projektas. Projektą gali paruošti projektuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir Aplinkos ministerijos išduotą atestatą.
Atlikus techninį projektą, pasirinkus rangovą, vykdomi įvado ir/ar išvado įvedimo ir pajungimo darbai.
 
Faktai
 
Bendrovės „Giraitės vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje gyvena apie 60 tūkst. gyventojų. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 34,5 tūkst. savivaldybės gyventojų. Kasmet vartotojų skaičius didėja tiek dėl ES lėšomis vykdomos infrastruktūros plėtros, tiek dėl naujų gyvenamųjų kvartalų statybos. Aptarnaujamoje teritorijoje pagal Licenciją paslaugas bendrovė teikia 83 Kauno rajono gyvenvietėse. Geriamas vanduo tiekiamas iš 69 vandenviečių, eksploatuojami ir prižiūrimi 142 arteziniai gręžiniai, 39 geriamojo vandens gerinimo stotys, 27 nuotekų valymo įrenginiai ir 89 nuotekų siurblinės.
Atnaujinta: 2022-01-11 16:33
Parašykite mums
Turite klausimų? Susisiekite su mumis