2015-11-17 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS IŠVADAS

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (organizatorius) UAB „Giraitės vandenys“.

Atnaujinta: 2022-01-11 16:33
Parašykite mums